Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

   1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego w związku z zakupami jest Usługodawca.
   2. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w związku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.
   3. Informacja o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych:

  •         W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Złóż zamówienie”. Klienci posiadający konto w Sklepie Internetowym mają możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych poprzez edycję profilu konta.
  •         Weryfikacji danych lub korekty Zamówienia można dokonać także poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Usługodawcy na adres biuro@metalowewieszaki.pl
  •         Klient ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym czasie w ramach udostępnionych opcji.


   4. Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Usługodawcę drugiej stronie treści zawieranej umowy:

  •         Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje przez przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu Umowy Sprzedaży.
  •         Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje przez wysłanie Klientowi na podany adres e-mail treści zawieranej umowy lub przez przekazanie Klientowi specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zakupu.
  •         Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona na serwerze Usługodawcy oraz udostępniana na każde żądanie Klienta (dotyczy klientów zarejestrowanych).

Polityka cookie

Niniejsza polityka dotyczy plików "cookie" i odnosi się do stron internetowych, których właścicielem jest Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe FIBER Adrian Pińkowski

Definicje

1. Poprzez pliki cookie (tzw. "ciasteczka") należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookie zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2. Właściciel Serwisu - Podmiot zamieszczający na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookie oraz uzyskującym do nich dostęp - Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe FIBER Adrian Pińkowski z siedzibą pod adresem Jeziorki 27L, 64-810 Kaczory, działający na podstawie wpisu do ewidencji gospodarczej o numerze NIP: 764-227-08-16 Regon: 302713290

Cele w jakich wykorzystywane są Cookie

Pliki "cookie" używane są w celu:
- Dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika
- Utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie się logować
- Tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości
- Zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics
- Wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych: plus.google.com Facebook.com

Rodzaje wykorzystywanych Cookie

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookie:
- Sesyjne - pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej)
- Stałe - pliki przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookie lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika

Warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookie

1. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików "cookie" na urządzeniu końcowym Użytkownika. Każdy użytkownik Serwisu może dokonać w dowolnym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookie. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookie bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookie dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookie korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

3. Właściciel Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookie mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Postanowienia końcowe

1. W przypadku zmiany obowiązującej polityki, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.