Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresami www.wieszakinaubrania.pl oraz www.metalowewieszaki.pl

Sprzedającym jest PHU FIBER Adrian Pińkowski dostępny pod adresem:
Jeziorki, ul. Akacjowa 27
64-810 Kaczory

prowadzący działalność na podstawie jednoosobowej działalności gospodarczej, podlegający wpisowi do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej wpisany pod numerem:

NIP: 764-227-08-16
Regon: 302713290


zwany także zamiennie „Usługodawcą”.

Kontakt z Usługodawcą można uzyskać:

 • pod numerem telefonu 512-31-40-30 (koszt połączenia zgodny z cennikiem operatora)
 • korzystając z adresu poczty elektronicznej: biuro@metalowewieszaki.pl


§ 1 Definicje

 1. Regulamin – Regulamin, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.
 3. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Usługodawca – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 5. Przedmiot transakcji - Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego.
 6. Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży.
 7. Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych Towarów.
 8. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Usługodawcą, a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.
 9. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresemwww.wieszakinaubrania.pl oraz www.metalowewieszaki.pl , za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.
 10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.

 

§ 2 Zasady ogólne 

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.wieszakinaubrania.pl oraz www.metalowewieszaki.pl
 2. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień poprzez złożenie Zamówienia.
 3. Sklep internetowy FIBER prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.
 4. Wszystkie Towary oferowane w sklepie FIBER są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 5. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca w celu realizacji zakupów, Klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet.
 6. Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujące przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.
 7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania elementarnych zmian projektów mając na celu ulepszenie wyrobu bez uprzedniego poinformowania kupującego o tym fakcie. W związku z tym zdjęcia zamieszczone w serwisie mogą nieznacznie różnić się od otrzymanego towaru.

 

§ 3 Składanie zamówień

 1. Wszystkie ceny podane w niniejszym sklepie są cenami brutto podanymi w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.
 2. Zamówienia są przyjmowane tylko przez Sklep Internetowy. Klient może zakupić produkty również bez rejestracji w serwisie - wówczas jego dane zostaną wysłane do Sprzedawcy, ale nie będą przechowywane na serwerze. Nie ma możliwości składania zamówień telefonicznie.
 3. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
 4. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia (prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail).
 5. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.
 6. Klient każdorazowo do zamówienia otrzymuje fakturę za zakupione towary/usługi. Ponad to składając zamówienie, wyraża zgodę na dołączenie przez Sprzedającego ewentualnych gratisów zarówno tych ujętych, jak i nie ujętych w opisie.
 7. W trakcie składania Zamówienia (zamówienie wraz z rejestracją w serwisie), Klient wyraża zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody (zarejestrowania się), Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. Na stronie sklepu można dokonać zamówienia również bez rejestracji w serwisie. Wówczas dane osobowe nie są przechowywane na serwerze. Dane te są tylko przesyłane do Sprzedawcy za pomocą bezpiecznego, szyfrowanego połączenia SSL.
 8. Klient zarejestrowany w serwisie ma obowiązek zachowania loginu i hasła w tajemnicy i chronienia go przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Sprzedający nie bierze odpowiedzialności za niekontrolowane zakupy dokonane przez osoby trzecie.
 9. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą otrzymanie zamówienia.
 10. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia (w przypadku płatności przelewem) lub momentem dokonania zamówienia (w przypadku wyboru opcji „za pobraniem”).
 11. Sprzedający w celach rozwojowych firmy zastrzega sobie prawo usuwania lub dodawania kolejnych sposobów płatności.
 12. Kupując "usługę projektowania" dostępne są tylko formy zapłaty PRZEDPŁATY (przelew, PayU, PayPal, voucher itp.). Opcja "za pobraniem" dostępna jest tylko dla gotowych (standardowych) produktów.
 13. W przypadku zakupu "usługi projektowania" Sprzedający ma prawo do anulowania zamówienia, jeśli Kupujący po jego złożeniu nie określi wystarczającej ilości informacji, niezbędnych do stworzenia projektu.

 

§ 4 Koszty i termin wysyłki

 1. Towar wysyłany jest na adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany drogą mailową. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
 2. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich. Istnieje możliwość odbioru osobistego towarów w siedzibie sprzedającego, ale tylko po wcześniejszej ustaleniu faktu między stronami.
 3. Jeśli zamówiony towar jest na magazynie, to Sprzedawca zobowiązuje się do przekazania paczki pośrednikowi (kurierowi) maksymalnie w przeciągu 24h (dot. dni roboczych). Przy wyborze opcji płatności „przelew” do tego czasu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu (zwykle 0-1 dni robocze).
 4. Jeśli zamówionego towaru nie ma na stanie, Sprzedawcy przysługuje termin 10 dni roboczych na wytworzenie zamówionego produktu.
 5. Faktyczne stany magazynowe od określonych na stronie sklepu mogą się różnić za sprawą sprzedaży towarów w innych Domach Sprzedaży Wysyłkowej, sklepach stacjonarnych itp.
 6. Orientacyjny czas dostawy paczki przez kuriera to 24-48 godziny (w dni robocze).
 7. Klient jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku transportu. Klient może się zapoznać z aktualnym cennikiem w każdej chwili klikając w link „DOSTAWA/PŁATNOŚCI”.
 8. Sprzedawca umożliwia wysyłkę towaru poza granicę RP (tylko forma przedpłaty), zgodnie z taryfą opłat kuriera (ew. Poczty-Polskiej). W przypadku nadania przesyłek zagranicznych prosimy o wcześniejszy kontakt, celem ustalenia dokłądnych kosztów wysyłki.

 

§ 5 Płatności

 1. Na każdy sprzedany towar wystawiany jest dowód zakupu (paragon lub na życzenie faktura).
 2. Płatności za zamówione towary można dokonać:
  - za pobraniem (przy odbiorze towaru);
  - przelewem na konto bankowe sklepu;
  - wcześniej zakupionym voucherem;
  - poprzez nowoczesny i bezpieczny system płatności PayU, PayPal lub Przelewy24.
  Wyłączenia opisane są w §3p.12, gdzie obowiązuje jedynie forma zapłaty przelewem.
 3. Dane do wykonania przelewu dostępne są w zakładce "PŁATNOŚCI".
 4. Sprzedawca nie jest płatnikiem VAT.


§ 6 Odstąpienie od umowy

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni (podstawa prawna: art. 7 ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.). Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Usługodawcy.
 2. Zakupiony towar należy zwrócić na adres Usługodawcy. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od chwili zgłoszenia rezygnacji. 
 3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą.
 4. Podstawą zwrotu pieniędzy jest odesłanie towaru do Sprzedawcy w stanie w jakim do Klienta dotarł (bez śladów użytkowania) oraz dowód zakupu (paragon lub fakturę). Naruszenie opakowania nie ma wpływu na decyzję przyjęcia zwrotu.
 5. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, możliwości zwrotu nie podlegają towary wykonane na zamówienie klienta. Nawet mała zmiana obecnego projektu na prośbę Klienta (np. zmiana ilości haczyków) uznawana jest za wykonanie produktu "na zamówienie".

 

§ 7 Gwarancja i reklamacje

 1. Reklamacje należy składać na adres Usługodawcy.
 2. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Klient może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności (Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego).
 3. Składając reklamację należy dostarczyć do Usługodawcy reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu i wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym, dostępnym pod adresem: https://metalowewieszaki.pl/download/protokol_reklamacyjny.doc
 4. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej złożenia. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta usługodawca bezpłatnie naprawi lub wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego towaru (zwrot gotówki nie dotyczy towarów, o których mowa w §6 pkt.5).
 5. Dostarczenie reklamowanego towaru do Sprzedawcy odbywa się na koszt Klienta. Koszty związane z naprawą i odesłaniem naprawionego/nowego towaru do Klienta spoczywają na Sprzedawcy. W przypadku uzasadnionej reklamacji Kupujący ma prawo do odszkodowania od Sprzedawcy za koszty związane z wysyłką.
 6. Reklamacji nie podlegają uszkodzenia mechanicznie (zarysowania/pozaginania) nabyte w trakcie eksploatacji.
 7. Zwrotowi nie podlegają towary wykonane na indywidualne zamówienie klienta.
 8. Jeśli dostarczony towar do Klienta został uszkodzony w transporcie, to w celach reklamacyjnych niezbędny będzie protokół szkody spisany przez kuriera.
 9. Sprzedawca nigdy nie odbiera przesyłek pobraniowych.
 10. Produkt objęty jest 12 miesięczną gwarancją producenta.

 

§ 8 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

 1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego w związku z zakupami jest Usługodawca.
 2. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w związku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.
 3. Informacja o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych:

  1. W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Złóż zamówienie” Klienci posiadający konto w Sklepie internetowym mają możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych poprzez edycję profilu konta.
  2. Weryfikacji danych lub korekty Zamówienia można dokonać także poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Usługodawcy na adres biuro@metalowewieszaki.pl
  3. Klient ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym czasie w ramach udostępnionych opcji.
 4. Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Usługodawcę drugiej stronie treści zawieranej umowy:
  1. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje przez przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu Umowy Sprzedaży.
  2. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje przez wysłanie Klientowi na podany adres e-mail treści zawieranej umowy lub przez przekazanie Klientowi specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zakupu.
  3. Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona na serwerze Usługodawcy oraz udostępniana na każde żądanie Klienta (dotyczy klientów zarejestrowanych).

  

§ 9 Zmiana Regulaminu

 1. Klienci posiadający konto w Sklepie zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail.
 2. Jeżeli w czasie, jaki upłynął od ostatniego logowania nastąpiła zmiana Regulaminu Sklepu, Klient akceptuje lub nie jego postanowienia przy najbliższym logowaniu. W przypadku braku akceptacji warunków Regulaminu, zakupy w Sklepie internetowym nie są możliwe.
 3. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje prawo do usunięcia konta w każdym czasie.
 4. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.
 

§ 10 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).
 2. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).

 

Data opublikowania regulaminu: 06.10.2014 r.
Data ostatniej modyfikacji: 10-09-2016